Wójt: Ryszard Gołębiowski
Z-ca Wójta: Krzysztof Ficoń

Przewodnicząca Rady Gminy Bierawa: Elżbieta Dziuda

 

Kontakt:

   Urząd Gminy
   ul. Wojska Polskiego 12
   47-240 Bierawa
   Tel. 077 487 22 66
   Tel./fax: 077 487 22 62
   e-mail: ug@bierawa.pl

 

 

Kontakt:

   Urząd Gminy
   ul. Wojska Polskiego 12
   47-240 Bierawa
   Tel. 077 487 22 66
   Tel./fax: 077 487 22 62
   e-mail: ug@bierawa.pl

  Godziny otwarcia:

   poniedziałek
   od godz. 8.00 do 16.00
   wtorek - piątek
   od godz. 7.00 do 15.00

   Wójt przyjmuje interesantów
   w poniedziałki od 14.00 do 16.00

   W każdy poniedziałek
   w godz. od 14.00 do 16.00
   w Urzędzie Gminy Bierawa
   pełnione są dyżury przez
   przewodniczącego bądź
   wiceprzewodniczących
   Rady Gminy.