KOSCIÓŁ POD WEZWANIEM ŚW.ANNY.

W 1610 r. zbudowano w Dziergowicach drewniany kościół pw. św. Anny. Od 1798 r. do erygowania parafii w 1893 r. Dziergowice były lokalią parafii Łany.
Obecny, murowany, neogotycki kościół został zbudowany staraniem ks. Pawła Brandysa w latach 1903-05, a konsekrowany w 1906 r. W czasie działań wojennych w 1945 r. kościół został zniszczony w 60 proc. W 1947 r. staraniem ks. Ernesta Groegera świątynię odbudowano.
W 1965 r. ufundowano dla parafii trzy spiżowe dzwony. W 1995 r. przywrócono pierwotny wygląd górnej części wieży, w oparciu o dawny projekt kościoła. Ciekawym zabytkiem na terenie parafii jest kaplica cmentarna. W jej części wieżowej jest ołtarz z napisem: "fondator Joannes Jaskółka, menorz Anno 1794". Ponadto w kościele w głównym ołtarzu znajduje się zabytkowy obraz, przedstawiający św. Annę. Od wielkiego pożaru wsi w 1903 r. w parafii co roku w dzień św. Floriana odbywają się wotywne procesje pokutne.
 ŹRÓDŁÓ TEKSTU