Ochotnicza Straż Pożarna w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim

Państwowa Straż Pożarna nie może z oczywistych względów sama podołać obowiązkom ratowniczym, konieczne jest wsparcie naszych działań przez Ochotnicze Straże Pożarne.

Na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego działania Państwowej Straży Pożarnej wspiera 40 jednostek OSP z czego 7 jednostek włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego:

Wykaz jednostek OSP powiatu Kędzierzyn-Koźle


 

 


    Gmina Polska Cerekiew:
  • Cukrownia Cerekiew,
  • Grzędzin,
  • Polska Cerekiew,
  • Wronin,
  • Zakrzów,

Jednostki OSP dysponują prawie tysiącem wyszkolonych ratowników, co przy stosunkowo dobrym wyposażeniu w podstawowy sprzęt gaśniczy i ratowniczy pozwala na skuteczne podejmowanie działań.

Jedną z form podnoszenia umiejętności jest udział w zawodach sportowo-pożarniczych, które organizowane są na szczeblu gminy i powiatu.

Podstawowym warunkiem skuteczności podejmowanych działań ratowniczych jest dysponowanie odpowiednim sprzętem.

Obecnie jednostki OSP powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego dysponują 51 samochodami gaśniczymi i specjalnymi.

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DZIERGOWICACH

Strażnica OSP w Dziergowicach
   

 

Strażnica OSP w Dziergowicach
  
Strażnica OSP w Dziergowicach