Początki Ochotniczej Straży Pożarnej sięgają 1905 roku. W tedy właśnie zdecydowano się na zorganizowania Ochotniczej Straży Pożarnej. Powodem były klęski wywołane pożarami. 13 Lutego 1904 roku spłonęło 13 gospodarstw. Wczesnym latem tego samego roku w Solarni spłonęło 10 chałup, a w pobliskiej Kuźni Raciborskiej 50 budynków. Rzemieślnicy wykonali prymitywny sprzęt, który nie zawsze się sprawdzał. Wydano gminne zarządzenie, które nakazywało mężczyznom w wieku 18-60 lat brać obowiązkowo udział w ćwiczeniach przeciwpożarowych. Bok stawu zbudowano szopę jeszcze przed I Wojną Światową. Po wojnie wystawiono na tym miejscu murowaną remizę w drewnianą wierzą i napisem "Panu Bogu na Chwałę, Bliźniemu na Pomoc". Na remizie zamieszczona została tablica informacyjna o obowiązującym dyżurze gospodarzy z zaprzęgiem konnym. Przed II Wojną Światową zbudowane zostały dwa zbiorniki wodne. Jeden z nich znajduje się koło kościoła a drugi na skrzyżowaniu dróg dworcowej i raciborskiej. Po wojnie remiza i sprzęt remizy były w opłakanym stanie. Szybko zdołano doprowadzić Ochotniczą Straż Pożarną do porządku a w roku 1946 dysponowała już motoręczną pompą "Fischera". Celem uzyskania finansów na uzupełnienie sprzętów strażackich, organizowano zabawy, z których dochody były przeznaczone na uzupełnienie straconego sprzętu. Do dnia dzisiejszego remiza stoi obok stawu.