DZIERGOWICE...

Historia

Najstarsze wzmianki o wsi Dziergowice pochodzą z 1274. Na ziemiach należących do księcia Raciborskiego rycerz Henryk zakłada osadę. 22 czerwca 1919 roku 80 osób, do których nie dotarła informacja o odwołaniu planowanego powstania, w wyznaczonym terminie powstało przeciwko Niemcom, zajmując lokalne urzędy niemieckie. Zdekonspirowani spiskowcy musieli uchodzić do Polski. Także w miejscowości znajdowała się najstarsza karczma na Odrą oraz port rzeczny transportujący głównie drewno.

 

 

Nazwa

Nazwa miejscowości wywodzi się od pierwotnej polskiej nazwy dzierżawa. Niemiecki nauczyciel Heinrich Adamy w swoim dziele o nazwach miejscowych na Śląsku wydanym w 1888 roku we Wrocławiu jako najstarszą nazwę wymienia Dziergowice podając jej znaczenie "Lehngut, Lehnbesitz" czyli w języku polskim "Dziedziczna dzierżawa, własność". Zgodna ze znaczeniem podanym przez badacza pierwotna nazwa wsi powinna więc brzmieć Dzierżawice. Nazwa została później fonetycznie zgermanizowana na Dziergowitz, a później niemiecka administracja w 1931 roku zmieniła ją na nową, całkowicie niemiecką Oderwalde w wyniku czego utraciła ona swoje pierwotne znaczenie.

W alfabetycznym spisie miejscowości na terenie Śląska wydanym w 1830 roku we Wrocławiu przez Johanna Knie wieś występuje pod obecnie używaną, polską nazwą Dziergowice oraz niemiecką nazwą Dziergowitz.

Zabytki

Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisane są:

  • cmentarz parafialny
  • kaplica cmentarna, szachulcowa, zabytkowa z 1794 r., znajduje się niedaleko kościoła
  • mogiły zbiorowe powstańców śląskich

inne zabytki:

  • kościół pod wezwaniem św. Anny, neogotycki, konsekrowany w 1906 roku.
 
 
ŹRÓDŁO STRONY