Książka O Dziejach Dziergowic- Ksiądz Hwelmut Ekert.

OPIS KSIĄŻKI

 

Opracowanie ma charakter pracy naukowej. Jest oparte na źródłach archiwalnych i dostępnych opracowaniach naukowych omawiających problematykę Śląska. Ponadto ma ono znamiona popularno-naukowe poprzez prosty, komunikatywny język i jasny, uporządkowany tok przedstawiania faktów i opinii.

fragment zakończenia:

„Historia parafii Dziergowice to właściwie historia dziejów ludzi, którzy tutaj mieszkali i mieszkają, a których Pan Bóg powołał w konkretnym czasie, aby stworzyli rodzinę dzieci „Bożych" i kontynuowali Jego stwórcze i zbawcze dzieło"