Spis ulic Dziergowic


Ul.Brzozowa

Ul.Dworcowa

Ul.Działkowa

Ul.Graniczna

Ul.Klasztorna

Ul.Kolejowa

Ul.Konopnicka

Ul.Kościelna

Ul.Kozielska

Ul.Krótka

Ul.Kwiatowa

Ul.Leśna

Ul.Łagodna

Ul.Morcinka

Ul.Nowa

Ul.Odrzańska

Ul.Ogrodowa

Ul.Olimpijska

Ul.Olszowa

Ul.Parkowa

Ul.Piaskowa

Ul.Polna

Ul.Powstańców Śląskich

Ul.Raciborska

Ul.Sienkiewicza

Ul.Słoneczna

Ul.Sosnowa

Ul.Sportowa

Ul.Turska

Ul.Wąska

Ul.Wodna

 

 

 

POWÓDZ 2010-INFORMACJE
INFORMACJA!!!
Wójt Gminy Bierawa odwołuje zajęcia lekcyjne w szkołach na terenie Gminy Bierawa w dniach 18 - 19 maja 2010r.W dniu 17 maja 2010r. od godz. 15:00 Starosta Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego wprowadził alarm przeciwpowodziowy dla gmin: Bierawa, Cisek, Reńska Wieś i Kędzierzyn - Koźle.

 
 

W nocy na Odrze pojawi się fala kulminacyjna

 
2010-05-17 21:02
Stany alarmowe na rzekach Opolszczyzny przekroczone są w 13 miejscach. W nocy na Odrze ma przemieścić się fala kulminacyjna. Według prognoz, ma być o 1/3 mniejsza niż ta z 1997 roku. - Spodziewany przepływ fali powodziowej na Odrze wynosić będzie ok. 1,9 tys. metrów sześciennych na sekundę na odcinku od granicy państwa do Kędzierzyna-Koźla - poinformowały służby wojewody.
Na zwołanym po południu posiedzeniu zespołu wsparcia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego wojewoda ogłosił alarm powodziowy dla powiatów kędzierzyńskiego, krapkowickiego, opolskiego ziemskiego oraz miasta Opola.

Według prognoz służb kryzysowych najbardziej zagrożone powodzią tereny leżą w dolinie Odry, w gminach Bierawa i Cisek. Do tej pory w obu gminach ewakuowano jedno gospodarstwo. - Jesteśmy przygotowani do ewakuacji dwóch kolejnych, ale na razie nie ma takiej potrzeby - powiedział Andrzej Chromik z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego starosty kędzierzyńskiego.

 

 

Sąd, szkoły, szpital w Koźlu nieczynne
Wszystkie szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły średnie z terenu Koźla, Kłodnicy i Koźla Rogów odwołały dzisiaj zajęcia. W II LO, wbrew niektórym informacjom, dzisiaj zajęcia odbywają się normalnie.

Normalnie działa Urząd Miasta, jednak należy liczyć się z tym, że nie wszyscy urzędnicy mogli dotrzeć do pracy. Wciąż kozielski Rynek jest zapełniony samochodami, które mieszkańcy dla ratowania dobytku tam tam zaparkowali.

 

Wojsko pomaga ewakuować Bierawę i Cisek

 

 

Poziom wody w miejscowościach obu gmin stale się podnosi – dociera już do nich kulminacyjna fala powodziowa. W tej chwili są to najbardziej zalane tereny w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. Przyrost wody nie jest jednak gwałtowny, ale trwać może nawet kilkanaście godzin.

Jak informuje kapitan Leszek Morkis z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, sytuacja na miejscu jest cały czas monitorowana. Ciągle trwa także ewakuacja ludzi i inwentarza. Z Brzegu na pomoc mieszkańcom przyjechały dwie wojskowe amfibie. Na szczęście w Bierawie i Cisku chwilowo przestał padać deszcz.

----------------------------------------------------------------------------------------------

  • GMINA Cisek

W gminie Cisek zalane 3 tysiące hektarów
Wójt gminy Cisek Alojzy Parys na antenie radia Park poinformował, że zalane jest ponad połowa terytorium gminy. Najnowszą "ofiarą" wielkiej wody jest wieś Kobylice.

Przygotowywana jest już ranna akcja rozwożenia chleba i wody do osób odciętych przez wodę.
- Mamy trzy własne łodzie oraz liczymy na przekazaną nam dzisiaj amfibię - mówi wojt Parys. - Będziemy się starali dotrzeć do wszystkich.

ŹRÓDŁO:http://lokalna24.pl/news/?act=one&from=_portal_news&kind=miasto&id=3252

 

 

Aktualne stany wód

Wodowskaz
Chałupki
Krzyżanowice
Miedonia
Koźle
Stan ostrzegawczy
300
360
400
400
Stan alarmowy
420
500
600
500
Data, godzina
Stan
Różnica do stanu
Stan
Różnica do stanu
Stan
Różnica do stanu
Stan
Różnica do stanu
17.05.2010r., 5:00
560
140
Alarm.
715
215
665
65
446
46
17.05.2010r.,
8:00
610
190
Alarm.
746
246
Alarm.
688
88
Alarm.
 464
64 ostrz. 
 17.05.2010r.
11:00
 636
 215
Alarm.
 824
324 
Alarm. 
705 
 105
Alarm.
 480
 80 ostrz.

17.05.2010
14:00

644 
 244
Alarm.
 860
 360
Alarm.
720 
 120
Alarm
 490
90 
 17.05.2010r.
17:00
 650
230 
Alarm.
876 
376 
Alarm.
756 
156
Alarm.  
497 
97 
 17.05.2010r.
20:00
650 
230
Alarm. 
 880
380
Aklarm. 
 819
 219
Alarm.
 510
10
Alarm. 

 17.05.2010r. 23:00

 949 229 alarm.
 884 384 alarm. 836 236 alarm. 52525 alarm.
 17.05.2010r 24:00 877 222 alarm. 877377 alarm.  853253 alarm.   
 18.05.2010r  01:00 641221 alarm. 883 383 alarm. 861 261 alarm.   
18.05.2010r  02:00639 219 alarm.880380 alarm.858258 alarm.54848 alarm
18.05.2010r.
5:00
640220
alarm.
881381
alarm.
879279
alarm.
585

85
alarm.

18.05.2010r.
8:00
640

220
alarm

873373
alarm.
875275
alarm.
605105 alarm.
18.05.2010r.
11:00
637217
alarm
880380
alarm.
883283
alarm
665165
alarm.
18.05.2010
14:00
634214
alarm
880

380
alarm.

881281
alarm
708208
alarm.
18.05.2010
17:00
629209
alarm
877377
alarm.
884284
alarm
733233
alarm.
18.05.2010r.
20:00
628208
alarm
884384
alarm
880280
alarm
750250
alarm